Jezyk Polski     English     English     English     English     Deutsch

 

Wskazówka prawna


DW Ventus stara się ciągle aktualizować zgodność wszelkich informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie www.ventusleba.pl. Pomimo wszelkich starań może zaistnieć sytuacja, w ktorej w międzyczasie zgodność czy też zawartość pewnych informacji uległa zmianie. Z tego tez powodu Dom wczasowy Ventus wyłącza się z odpowiedzialności cywilnej i gwarancji za aktualność zawartości oficjalnej strony www.ventusleba.pl. Dom Wczasowy Ventus zastrzega sobie prawo do zmian czy tez uzupełnien treści i informacji zawartych na stronie bez wczesniejszej zapowiedzi.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone:


Zawartość strony www.ventusleba.pl ze wszystkimi zdjęciami i informacjami, jak też układ graficzny i koncept nie mogą zostać zmienione bez wiedzy i zgody DomuWczasowego Ventus. Wszelkie zdjęcia i informacje oraz cała zawartość wyżej wymienionej strony są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Szczególnie użytek w celach innych niz prywatne jak np. publiczne używanie zawartości wyżej wymienionej strony jest zabronione.